تبلیغات
شنیده ها و نشنیده ها - سقوط آزاد: جان رقیه نیازمند 120 میلیون تومان دیه است
سه شنبه 1387/11/22

سقوط آزاد: جان رقیه نیازمند 120 میلیون تومان دیه است

   نوشته شده توسط: پوریا    

بعد از خوندن این مطلب توی وبلاگ مریم واقعا متاثر شدم. شما هم کمی بتاثیرید!

دیشب مثل همه شب ها دیر وقت خوابم برد هوا روشن شده بود .داشتم خواب می دیم که موبایلم زنگ خورد پشت خط دوستی قدیمی بود و  خبر خوبی نداشت و از اجرا شدن حکم قصاص رقیه د خبر داد.او که اتهامش قتل عمد است برای دفاع از حیثیت خود و شرافتش مردی را که قصد تجاوز به او داشته کشته است.  شوکه شده بودم نمی دانستم باید چی کار کنم، اولین کاری که کردم از بچه های زندان خبر گرفتم ببینم که آیا این حکم اجرا شده یا نه، خوشبختا نه. خبری از اجرای حکم نبود اما مشروط به این که تا فردا تمام پول دیه ای که خانواده اولیای دم در نظر گرفته بودند فراهم  شود،.البته که پول ناچیزی نبود؛120 میلیون تومان دیه. نمی دانم چه کسانی ولی با خبر شدم که 88میلیون از این پول جور شده و30 میلیون تومان دیگر باقی مانده. حالا هم فقط همه به این امید ماندن که پول جورشود . یک گروه  از وکلا این چند روز در گیر جمع کردن پول از این و آن براب نجات رقیه هستند و فعلا همه فقط امید دارند. به این فکر می کنم کاش کنار این همه صندوق که برای هر کاری تاسیس شده اند یک صندوق دیه هم بود تا این وقت ها جان یکی را نجات می داد.....
دنبالک ها: منبع ،